Självständigt göra en online beräkning av trappan

12 October 2017
Изображение отсутствует

Gör online stege beräkning är det möjligt att på kort tid för att skapa en komplett projekt och beräkna dess stoimostLestnitsa - detta är en viktig praktisk del, gör det möjligt att röra sig fritt mellan byggnivåer. På sluttningen, höjd, beror längden på stegen och stegen parametrar gångkomfort. Felaktigt konstruerade stegar kan leda till allvarliga […]

vakten för barn på trappan: 6 tips för att välja skydd

12 October 2017
Изображение отсутствует

Grindar barnsäkerhet måste installeras i en dörröppning och trappor för att förhindra förflyttning av barnet i fara för området pomescheniyaNeredko lilla storlek lägenheter gör oss välja praktiska hem, men inte helt säkert element. Dessa inkluderar modern design och för att flytta mellan våningarna. Allt fler ägare av små privata hus och etage ge företräde till […]

Vackra och originella ritningar av flytande tapeter på väggen

12 October 2017
Изображение отсутствует

Flytande tapet perfekt fylla gapet och maskera sprickor, som behandlas på poverhnostiZhidkie tapeter har blivit mycket populär, trots det faktum att många människor tror att de är mycket flytande massa, som är svår att appliceras på ytan av väggen. De realiseras i en torr pulverform och blir flytande endast med appliceringen på väggen med ett […]

Vad är en nisch gipsskivor under TV i det inre: 35 foto

12 October 2017
Изображение отсутствует

Nisch av gispokartona - är ett bra sätt att snabbt och elegant förändra interiören komnatyNisha gipsskivor - vinnande lösning som gör det möjligt att höja rummet, vilket gör det elegant och modern, lägga komfort rummet och samtidigt spara på den skrymmande möbler. Fördelar nisch av gips - en enorm mängd mönster, kan några idéer och […]

Bästa tapeter “stad” på väggen: resor utan att lämna hemmet

12 October 2017
Изображение отсутствует

Tapeter - det är en billig dekorativt material som radikalt kan förändra det inre av alla lokaler till neuznavaemostiFotooboi är mycket populära bland konsumenter med ett rikt utbud av landskap. Det finns fler fans av fototapet med bilden av städerna. Denna typ av fototapeter ger lägenheten ett trendigt modernt utseende. Om du är trött på […]

Flytande tapeter med händerna – 7 steg till framgång i omvandlingen väggar

12 October 2017
Изображение отсутствует

Flytande tapet - en modern efterbehandling material som kan framställas och lägga sina händer, utan att tillgripa spetsialistamZhidkie tapet - säkert detta är ett villkorligt namn. Denna speciella blandning av olika sammansättning på ytan av väggarna appliceras med pensel, rulle, spatlar och andra verktyg av färg och gipsprofiler. Sådana blandningar kan köpas i specialaffärer, samt […]

Creative Topiary: 20 bilder och intressanta idéer för nybörjare

12 October 2017
Изображение отсутствует

Topiary - en mångsidig möbel som tillåter dig att dekorera någon pomeschenieOsoboy populärt idag åtnjuter topiary. Modetrend dekorera fest hall eller heminredning vinner mer och mer fart. Relevanta delar av inspiration av den moderna konsten är en florist. Ja, ja, ni hörde rätt. Och skapa en unik sammansättning kan händerna och på din personliga smak. […]

Underbara paneler makramé: vävning system och 30 bilder

12 October 2017
Изображение отсутствует

Korg av MACRAME teknik skapar i sovrummet eller barnens rum atmosfär av värme och uyutaMakrame, foton och nät ordningar paneler, som lätt kan hittas i tidningar på handarbete, innebär skapandet av vackra nodulär installation av tjock stickad. Det förmodas att gångare sådan teknik är gamla egyptierna att denna metod faraon dekorerade herrgårdar. Men historiker har […]

Paneler av fjärilar 3 grundläggande tekniker

12 October 2017
Изображение отсутствует

Paneler av fjärilar passar perfekt i alla inredningen i ditt zhilischaDostatochno ofta reparation av bostäder utförs med hänsyn till det faktum att han kommer att stå under några år, men monotonin i den långsiktiga kan bli uttråkad eller ens börja stam. Vad man ska göra i en sådan situation? Ska ge företräde åt den inre […]

Vad Topiary mynt passar bäst

12 October 2017
Изображение отсутствует

Topiary av mynten ser bra ut i det inre, i synnerhet i korridoren Topiary mynt - den är liten, men den ursprungliga träden, som är baserade på naturliga eller konstgjorda material. Alla element väljs beroende på individuella preferenser och fantasier. Använd ett träd mynt kan vara som ett dekorativt mönster eller pengar talisman. Enligt Feng […]

Topiary av godis: gör exklusiva presenter och dekorera insidan med sina egna händer

12 October 2017
Изображение отсутствует

Dekorera ett rum och göra det mer originellt, kan du använda topiary godis, placera den på en framträdande mesteNepovtorimy komfort råder i huset, där det är närvaron av en god husmor. Detta manifesteras i den vackra små saker som ofta skapas av händerna. Bli en skicklig arbetare i allround är inte lätt, nödvändig kompetens, kunskap […]

Det bästa systemet Korsstygn: barn – barnet kommer att vara glada

12 October 2017
Изображение отсутствует

Brodera kors kan enkelt lära sig att inte bara kvinnor, men även män, och även detiVyshivka cross - är den vanligaste typen av broderi som kan behärska både professionella och amatörer av handarbete, kan även allvarlig man lära sig att skapa fantastiska mästerverk, brodera kors. Korsstygn är även möjligt att lära ett barn att plocka […]

Tips om hur du skapar en topiary med händerna för nybörjare: flyga cirkel

12 October 2017
Изображение отсутствует

Hemlagad Topiary - en stor gåva, som är ganska lätt att göra och kommer att göra prostoNovichok några timmar elegant topiary. Den ovanliga sammansättning - vacker dekoration för bostäder eller kontor, och en speciell gåva. För sin produktion behöver tålamod och en del material: kaffebönor, sträng, lim och ett antal verktyg som kan hittas i […]

Korsstygn, kretsen 10 stora landskap

12 October 2017
Изображение отсутствует

Broderade landskap kommer att bli ett utmärkt komplement till någon intereruMnogie needle kärlek brodera landskap. Stort urval av systemen ställer, som skildrar landskap, ger ett urval av broderier för alla smaker. Landskap är av olika slag. Detta gör att nålen kvinnor att visa alla sina färdigheter till fullo. Landskap stora är särskilt populär bland herrar. […]

Ny katalog 2017: korsstygn från Riolis

12 October 2017
Изображение отсутствует

Broderi Riolis kors måste ha noggrannhet, tålamod och då får du verkligen shedevrDlya broderi älskare mest trevlig överraskning var i början av produktionen av färdiga kit för broderi, som innehåller konturerna systemet och utvalda färglösningar som avsevärt förenklar arbetet. Allt som krävs från umelitsy - är uthållighet, tålamod, noggrannhet och bo i harmoni. Korsstygn Riolis […]

Patchwork: mallsystem och mönster

12 October 2017
Изображение отсутствует

Du kan andas in nytt liv åt en gammal produkt, dekorera den med färgglada applikationer i stil med lapptäcke pechvorkStil ger för att skapa intressanta kompositioner med hjälp av lappar. För tillverkning av delar kan du använda tyg med olika texturer. Dessutom, med hjälp av lappteknik kan du skapa applikationer. De bidrar till att "återuppliva" […]

Creative Topiary: 20 photos and interesting ideas for beginners

12 October 2017
Изображение отсутствует

Topiary - a versatile piece of furniture that allows you to decorate any pomeschenieOsoboy popular, today, enjoys the Topiary. Fashion trend decorate the festive hall or home interiors is gaining more and more speed. Relevant elements of inspiration of the modern art is a florist. Yes, yes, you heard right. And create a unique composition […]

Modern wallpaper, paintings on the wall: a master class with their own hands

12 October 2017
Изображение отсутствует

The painting, made of wallpaper, the walls will allow to draw a colorful living space, will be original decoration intereraNe rare decorative materials are used as decorative elements to give a room personality, charm, elegance. Therefore, the question of how to create a wallpaper picture with his own hands, it is interesting to modern masters, […]

Spacious walk-in closet of the closet in your own hands hruschevke

12 October 2017
Изображение отсутствует

Dressing out of the closet in Khrushchev - is great for storage and obuviHruschevka is a small apartment with a characteristic layout. Inconvenient location of small rooms makes it virtually impossible to comfortable accommodation. The only advantage of such a plan is the availability of storage rooms that can be adapted to fit your needs. […]

Independently make an online calculation of the stairs

12 October 2017
Изображение отсутствует

Doing online ladder calculation, it is possible in a short time to create a complete project and calculate its stoimostLestnitsa - this is an important, practical element, allowing to move freely between the building levels. On the slope, height, length of the ladder and steps parameters depends walking comfort. Improperly constructed ladders can lead to […]

Wonderful panels macramé: weaving schemes and 30 photos

12 October 2017
Изображение отсутствует

Wickerwork of macrame technique creates in the bedroom or children's room atmosphere of warmth and uyutaMakrame, photos and netting schemes panels, which can be easily found in magazines on needlework, involves the creation of beautiful nodular installation of thick knit. It is believed that pioneers such art technique is ancient Egyptians that this method pharaohs […]

security gate for children on the stairs: 6 tips for choosing protection

12 October 2017
Изображение отсутствует

Child safety gates must be installed in a doorway and stairs in order to prevent the movement of the child in danger to the area pomescheniyaNeredko small size apartments make us opt for practical home, but not absolutely safe elements. These include modern designs and to move between floors. Increasingly, the owners of small private […]

Panels of butterflies 3 basic techniques

12 October 2017
Изображение отсутствует

Panels of butterflies perfectly fit into any decor of your zhilischaDostatochno often repair of residential premises is carried out taking into account the fact that he will stand for a few years, but the monotony of the long-term can become bored or even start to strain. What to do in such a situation? Should give […]

Beautiful and original drawings of liquid wallpaper on the wall

12 October 2017
Изображение отсутствует

Liquid wallpaper perfectly fill the gap and mask the cracks, which are processed on poverhnostiZhidkie wallpapers have become quite popular, despite the fact that many people believe that they are highly liquid mass, which is difficult to be applied to the surface of the wall. They are realized in a dry powder form and becoming […]

Bonsai tree: 5 main types and care rules

12 October 2017
Изображение отсутствует

Bonsai - a miniature copy of any natural derevaPosadit bonsai can be their own. The main thing - to choose the right plant to make it feel comfortable in the environment. growing technology is not complicated, but requires regular monitoring of the formation, a huge time and effort. Caring for bonsai need to correct. It […]

What is a niche plasterboard under the TV in the interior: 35 photo

12 October 2017
Изображение отсутствует

Niche of gispokartona - is a great way to quickly and stylishly transform the interior komnatyNisha plasterboard - winning design solution, which allows to elevate the room, making it stylish and modern, adding comfort room and at the same time saving on the bulky furniture. Benefits niche of drywall - a huge amount of designs, […]

What Topiary of coins fit best

12 October 2017
Изображение отсутствует

Topiary of the coins looks good in the interior, especially in the hallway Topiary of coins - it is small, but the original trees, which are based on natural or artificial materials. All the elements are chosen depending on the individual preferences and fantasies. Use a tree of coins can be as a decorative pattern […]

Topiary of sweets: do exclusive gifts and decorate the interior with their own hands

12 October 2017
Изображение отсутствует

Decorate a room and make it more original, you can use the topiary of sweets, placing it in a prominent mesteNepovtorimy comfort reigns in the house, where there is the presence of a good housewife. This is manifested in the lovely little things that are often created by her hands. Become a skilled worker in […]

The best scheme Cross Stitch: children – the child will be happy

12 October 2017
Изображение отсутствует

Embroider cross can easily learn how to not only women, but also men, and even detiVyshivka cross - is the most common type of embroidery that can master both professionals and amateurs of needlework, even serious man can learn how to create stunning masterpieces, embroidering cross. Cross stitch is even possible to teach a child […]

Tips on creating a topiary with their hands for beginners: flying circle

12 October 2017
Изображение отсутствует

Homemade Topiary - a great gift, which is fairly easy to make and will make prostoNovichok few hours stylish topiary. The unusual composition - beautiful decoration for residential or office space, and a special gift. For its production will need patience and some materials: coffee beans, string, glue and a number of tools that can […]

Best wallpapers “city” on the wall: travel without leaving home

12 October 2017
Изображение отсутствует

Wallpapers - this is a cheap decorative material that can radically transform the interior of any premises to neuznavaemostiFotooboi are very popular among consumers with a rich selection of landscapes. There are more fans of photo wallpaper with the image of cities. This type of photo wallpapers will give the apartment a trendy modern look. […]

Cross-stitch, the circuit 10 large landscapes

12 October 2017
Изображение отсутствует

Embroidered landscapes will be a wonderful addition to any intereruMnogie needlewoman love embroider landscapes. Large selection of the schemes sets, depicting landscapes, provide a choice of embroidery for all tastes. Landscapes are of various kinds. This allows the needle women to show all his skills to the full. Landscapes large are especially popular among the […]

New Catalog 2017: cross-stitch from Riolis

12 October 2017
Изображение отсутствует

Embroidery Riolis cross must have accuracy, patience and then you really get shedevrDlya embroidery lovers the most pleasant surprise was the beginning of the production of ready-made kits for embroidery, which contain the outline scheme and selected color solutions that significantly simplify the work. All that is required from umelitsy - is perseverance, patience, accuracy […]

Liquid wallpaper with your hands – 7 Steps to Success in transforming walls

12 October 2017
Изображение отсутствует

Liquid wallpaper - a modern finishing materials that can be prepared and put their hands, without recourse to spetsialistamZhidkie wallpaper - surely this is a conditional name. This special mixture of different composition to the surface of the walls are applied by brush, roller, spatulas and other tools of paint and plaster profiles. Such mixtures […]

Original finish hallway MDF panels: 3 picture and the type of installation

12 October 2017
Изображение отсутствует

Finish MDF panels have proliferated lately more and more often you can find the room trim, made of MDF panels. And they trim not only walls, but also decorated with arches, doorways and ceilings. This option is popular with a reason, a variety of panels allows to execute any design hallway. A huge variety of […]

Hangers wall in the hallway: types and 5 Tips When Choosing

12 October 2017
Изображение отсутствует

Stylish wall hanger - it is a functional and practical object garnituraVeshalka furniture - an essential attribute of each hallway. Today there are a huge number of products. It is particularly important that the elements in the hallway wall in harmony with the room design. Ideas for creating a wall-hangers in the hallway with his […]

Patchwork: template schemes and patterns

12 October 2017
Изображение отсутствует

You can breathe in new life to an old product, decorating it with colorful applique in the style of patchwork pechvorkStil provides for the creation of interesting compositions with the help of patches. For the manufacture of any parts you can use any fabric with different textures. Also, using patchwork techniques, you can create applications. […]

الفلين خلفية: 7 نصائح للعمل

12 October 2017
Изображение отсутствует

الفلين خلفية - بأسعار معقولة، وجميلة، ومواد التشطيب صديقة للبيئة، والذي يعطي الغرفة vidEto مواد محددة جدا فريدة من نوعها، والكثير منهم لا يفهمون لماذا الفلين خلفية أصبحت شعبية جدا، لا تجد فيها أي شيء خاص. ويرجع ذلك إلى ظهور ورق الجدران، كما تعلمون، ومجموعة متنوعة خاصة من الألوان والأنماط والقوام لا تضطر إلى الانتظار. […]

أنواع مختلفة من بورق الجدران نوعين الاختيار، والأفكار، وخاصة

12 October 2017
Изображение отсутствует

مزيج من ورق الجدران مع أنماط مختلفة تسمح الأصلي تزيين الحائط أو جزء منه، لجعل غرفة مثيرة للاهتمام والجدران originalnymDizayn في شقة هو عنصر هام من الداخل، وبالتالي فإن الشركات المصنعة للمواد البناء تقدم مجموعة متنوعة من الزخارف. تبقى في الغالب ورق الجدران، ولكن التصميم الحديث بين عدد كبير من المواد توفر التكنولوجيا الأصلي من […]

نختار خلفية في غرفة مجتمعة 2017: 35 صور والتصميم

12 October 2017
Изображение отсутствует

إنشاء الداخلية الأصلي وتنسى ليس من الصعب - مجرد اختيار الحق في الجمع بين ورق الجدران في كل منزل يجب أن تكون جميلة - انها ليست قاعدة، ورغبة الأزياء الداخلية عام 2017. وهذه ليست حول ما تحتاج إلى حفظ، وجمع الأشياء الجميلة ومكلفة، بل على العكس تماما . كل ما هو ليس من الضروري حقا، […]

نسج الخرز بونساي بأيدينا: 7 الأفكار وفصول رئيسية

12 October 2017
Изображение отсутствует

وأشجار مصغرة من الخرز تزيين تنتشر على نطاق واسع أي هدية الداخلية والأصلية ستغلق chelovekuIskusstvo تنمو أشجار صغيرة على الإبرة. الآن التمرين: إنشاء أشجار الخرز، وتسمى أيضا "بونساي". اختيار بشكل صحيح حتى المواد الأصلية في الألوان الفعلية، التي تم الحصول عليها أشجار مصغرة استثنائية وفريدة من نوعها. بونساي في هذا التجسيد يمكن الحصول على شكل […]

توبياري شرائط الساتان 5 الأفكار الأصلية

12 October 2017
Изображение отсутствует

توبياري شرائط الساتان يكمل تماما أي intererTopiary شرائط الساتان هو زخرفة رائعة، مثالية للمنازل مع أي الداخلية. الشيء الرئيسي - لإعادة صورة واقعية ويرتبط بشكل صحيح مع كل الألوان الأخرى. في البداية قد يبدو أن الأساس لصناعة الأكاذيب توبياري عملاق، والتي يمكن التعامل فقط مع سيد مع خبرة كبيرة. فإن الطريق إتقان الذهاب، وبالتالي مبتدئا […]

الديك غرزة: تكنولوجيا الدوائر و

12 October 2017
Изображение отсутствует

سوف جميلة مطرزة الديك أن يكون زخرفة رائعة لجهودكم kuhniEsli تصميم المطبخ المحرز في الطراز الريفي، والداخلية جدا تناسب عضويا المناشف الملونة واللوحات، لا سيما إذا كانت يظهر الديك: خطط عبر غرزة هذه المنتجات ستكون دائما ذات الصلة. بعد كل الديوك التطريز تقدير ليس فقط في السنة، والذي يعتبر رمزا من هذا الطائر. وقر الديك […]

راقصة باليه لوحة: 5 خطوات للنجاح

12 October 2017
Изображение отсутствует

سوف راقصة الباليه جدارية تبدو كبيرة في المطبخ، في غرفة المعيشة أو الحضانة komnatePanno راقصة قد يستقر جيدا في الحضانة، وغرفة المعيشة أو غرفة الطعام. كل هذا يتوقف على لتكوين ما هي الألوان التي جرى تشكيلها، ووعد أنه يضع الرئيسي. النتيجة النهائية يمكن أن يكون لطيف، صدمة، رائعة ... ولكن ما تريد! لإكمال اللوحة مع […]

اتقان غرامة – متري، عبر غرزة، مخطط

12 October 2017
Изображение отсутствует

ستبقى المقاييس عبر الابره الأطفال في ذاكرة طفلك لسنوات المقاييس godyDetskie - تذكاري عبر غرزة، الذي يجسد التواريخ والأرقام الهامة ذات الصلة ولادة الطفل. عادة ما يعطى الاسم واللقب وتاريخ الميلاد للأطفال، إذا كنت ترغب - نمو ووزن الطفل. التطريز منهم يمكن أن تكون مختلفة، اعتمادا على تفضيل التصميم الخاص بك وسواء كنت على استعداد […]

أكياس اللحف بأيديهم

12 October 2017
Изображение отсутствует

أكياس في تقنية خليط - انها أنيقة وsovremennoNa على مر التاريخ، وقد سعت النساء دائما لخلق الراحة والجمال، حتى في أوقات الأزمات. قدرة المرأة على نعتز به القاصر للوهلة الأولى، وقطع من القماش للعمل مع أجزاء صغيرة لتمديد عمر إلى الأشياء القديمة - أعطى للعالم تقنية المرقعة، والتي وصلت في العالم المعاصر مستوى العمل الماهرة. […]

لوحات مصنوعة من الخيط والمسامير: 8 أفكار بسيطة للإبداع

12 October 2017
Изображение отсутствует

سوف جدارية حديثة من المسامير والخيط يكون زخرفة حقيقي من داخل شقة أو منزل ريفي وسوف تخدم الماجستير أكثر من godSegodnya أصبح من المألوف جدا لتصنيع لوحات من المسامير والخيط. وقد دعا جلسة استثنائية لخلق نقوش جميلة ومثيرة للاهتمام أنماط سلسلة الفن. هذه الفكرة ليست جديدة على الإطلاق، ولكن مثيرة للغاية. صور من الخيط والمسامير […]

نصائح وحيل: عبر غرزة مخطط القط

12 October 2017
Изображение отсутствует

جميلة جدا، والأهم من ذلك - رسم تخطيطي بسيط خياطة عبر - أنه koshekV عبر تقنيات التطريز، على ما يبدو، يمكن التطريز أي شيء، بما في ذلك المفضلة العديد من النساء - القطط. هذا يمكن أن يكون إما كمامة القط أو القط عشاق، كبيرها وصغيرها، على الشجرة وعلى السطح، مضحك ورشيقة، كسول وغير مطيع، والقطط […]

عيد الميلاد مخطط عبر الابره: 7 أفضل الأفكار لعطلة الحرف

12 October 2017
Изображение отсутствует

التطريز رائعة على موضوع السنة الجديدة، أجريت على الأدوات المنزلية الغزل والنسيج، مفاجأة الضيوف، وأحب أن تلك فرحة أنماط واللوحات، مطرزة مع الصليب، مما يجعل جو المنزل مثل في أي منزل. إذا كنت ترغب في مفاجأة الأسرة والضيوف، والتطريز عيد الميلاد على المناديل، ومفارش الموائد أو أية عناصر المنسوجة المنزلية الأخرى - وهذا ما تحتاجه. […]

خياطة لحاف مع يديك: نظام وتعليمات

12 October 2017
Изображение отсутствует

ويمكن إجراء تقنية خليط لحاف بشكل مستقل، فإن ملحق تعطي الدفء الداخلي وsamobytnostLoskutnoe بطانية هو رمز للراحة ورعاية الأمومة في العديد من البلدان. تقليد الخياطة مشرق لوحات جميلة نشأت في تلك الأيام عندما كان هذا حاجة حقيقية: كان من قطعة واحدة من القماش نادرة. الآن التقليد هو يعود مع الانفجار: لحاف والأشياء الصغيرة المحرز في […]