nwhistorycourse.org

Varianter av invändig korridoren: gips finish och 7 av dess fördelar

12 October 2017
Изображение отсутствует

Gips - ett unikt material som hallen kan ändras till neuznavaemostiTak, till exempel om att komma till rätta med takytan och användning krävde numera gipsskivor med sina händer kan ta till lokalerna inte bara stil och ordning, men även ergonomi, praktiska. Så med ett sådant byggmaterial som gips, kan du göra en originell exklusiv design, […]

Breddning av bandet på grund av sanering: 4 alternativ

12 October 2017
Изображение отсутствует

Om du väljer att göra ändringar i sin lägenhet, är det första värt att tänka på nyanserna i lagligheten i protsedurySegodnya många tenderar att sudda ut gränserna i lägenheten. Många producerar Association rum, på grund av vilka en utvidgning av lokalerna sker. Det är viktigt att komma till denna tillåtelse, annars alla åtgärder är olagliga. […]

Zonindelning sovrum vardagsrum 16 kvadratmeter. m: den perfekta interiören

12 October 2017
Изображение отсутствует

Zonindelning sovrum hjälper inte bara att planera inredningen, men också göra rummet funktionellt rum på 16 m2, det är en ganska bra område, för att realisera alla designidéer till verklighet. Vilket är typiskt för sovrummet? Det bör inte bara vacker, men också bekväm, rymlig, bekväm. Ganska ofta människor försöker zon utrymmet i ett särskilt rum. […]

Tyst och elegant grön inre rum: 30 foto

12 October 2017
Изображение отсутствует

Den gröna färgen i utformningen av vardagsrummet kommer att göra rummet bekväma och uyutnoyNastroenie i ett enda rum bestäms av ljus och färg, så grön inre rum, ett foto som är perfekt demonstreras det kan tillskrivas lugnande. En lugn semester, emotionella samtal i familjekretsen, konferens nära och kära till ditt hjärta människor - allt detta […]

Bekväma och mysiga utformningen av rummet: 5 interior

12 October 2017
Изображение отсутствует

Living - inte bara för en vänlig möten, men också för rekreation, så du bör sträva efter att göra det så bekvämt Det främsta målet för all reparation och miljöombyte är vad du vill skapa en mysig och bekväm atmosfär. Varje person har sin egen uppfattning om komfort och eftersom standardversionen av interiören är inte […]

Hur man väljer möbler för hallen: 3 kriterier

12 October 2017
Изображение отсутствует

Rätt dimensionerad möbler för hallen kommer att hjälpa dig att göra rummet mer uyutnoyObstavlyaya inre rum, måste du överväga en hel del detaljer, eftersom det här rummet är avsedd för rekreation, utbyte av tid, ta emot gäster. Det är viktigt att korrekt välja möbler för att dekorera vardagsrummet, med beaktande av dess övergripande stil och […]

Hörn finrum: 8 core fördelar

12 October 2017
Изображение отсутствует

Corner vardagsrum möbler är inte bara fylla tomma hörn, men också möjliggöra effektiv användning av den omgivande prostranstvoUglovaya möbler för vardagsrummet är ett bra alternativ för stora utrymmen. För lite möbler kommer att göra att hitta ett rum betungande och alltför omvandlas - det är lätt att bryta. Sunt förnuft och förståelse för det slutliga […]

Vinklade väggar i vardagsrummet 5 fördelar med moderna modeller

12 October 2017
Изображение отсутствует

Hörn väggen för vardagsrummet - ett praktiskt alternativ ursprungliga mebeliOdnim av de mest praktiska alternativ av möbler för vardagsrummet väggarna är kantig, de tillåter dig att kombinera flera objekt i en helhet, på grund av detta finns det en betydande utrymmesbesparande och inredning förvärvar integritet. Den moderna marknaden är full av denna typ av möbler […]

Hur man väljer en klassisk soffa i vardagsrummet: 5 kriterier

12 October 2017
Изображение отсутствует

Soffa är en oumbärlig del av den levande, så hans val att vara lämpliga tschatelnoDivan är mittpunkten i vardagsrummet dekoration i klassisk stil, vilket är anledningen till det framförts till de höga krav. Classic soffa bör inte bara vara strikt upprätthållas i stil med rummet, men också vara av hög kvalitet, eftersom klassiker - är […]

Bekväma soffor i rummet: kriterier tre urvals

12 October 2017
Изображение отсутствует

Gör vardagsrummet en bekväm och praktisk, kan du använda den vackra praktiska divanaZal i lägenheten och huset - detta är en av de viktigaste rum, ett gott hjärta, här är den så kallade familje härd. Dessutom hallen kan vara, bokstavligen vara en grogrund. Många av dagens invånare i städer, med exemplet med invånarna i förorterna […]

Skapa dekorationer för vardagsrummet: 3 regler för designkonst

12 October 2017
Изображение отсутствует

Gör vardagsrummet en modern och unik är inte svårt, det viktigaste - att välja den ursprungliga dekorSuschestvuet en otrolig mängd olika sätt att genomföra utformningen av hallen, och var och en av dem är olika i färg, rummets storlek, stil. Omklädningsrum kommer att kräva en hel del tid och ansträngning, men resultatet kommer att vara […]

Modern vägg i hallen: många idéer och bilder 30

12 October 2017
Изображение отсутствует

Den moderna designen av väggarna i rummet kommer att bidra till att skapa en atmosfär av harmoni och uyutaSegodnya många letar efter ett foto av moderna väggar i rummet för att göra en radikal förändring i den vanliga inre omvandlingen. Att göra en levande är inte längre förbehållet fans av den klassiska designtrender. Borta är […]

Design som bor i 16 kvadratmeter. M: De stora idéerna i små rum

12 October 2017
Изображение отсутствует

Till vardagsrum på 16 kvadratmeter. m såg harmoniskt, färgerna måste väljas på rätt sätt för design och rationellt ordna möblerna Inte alla vet att det lilla vardagsrummet - detta är den verkliga utrymme för experiment. Det är ett misstag att tro att de vackra mönster och virtuosa framträdanden behöver ett stort kvadratur utrymme för att […]

Vinyl tapet: 7 specifika funktioner och egenskaper

12 October 2017
Изображение отсутствует

Vinyl tapet är populära bland köpare, i form av en bred assortimentomOtdelka väggar med tapeter inte har förlorat sin popularitet. Men med tiden, ändra sin produktionsteknik. Idag, på byggmarknaden är vinyl tapet med en mängd olika arter egenskaper. När beslut fattas om limning vinyl tapeter är viktigt att bekanta sig med egenskaper deras produktion, material […]

Vi gör gardiner av tapeten med dina egna händer

12 October 2017
Изображение отсутствует

Gardiner är inte bara fönster inredning, samt ett streck i karaktär och personlighet domaNedavno ställa denna trend, som gardiner, görs med hjälp rullade tapeter. Denna artikel kommer att förklara i detalj hur gör man sådana gardiner och vad man ska kombinera dem. Gardiner av tapeter - en ny lösning i det inre. De verkade inte […]

Combined bedroom-office in the same room: 6 ways to zoning

12 October 2017
Изображение отсутствует

Proper organization of space in the room will help create separate functional areas in the room of your work area at home is very important for the modern man. Well, if the size of the apartment allows you to allocate a separate room for that, but if a small apartment, then the bedroom can become […]

Choosing a chair in the bedroom: 4 important factors

12 October 2017
Изображение отсутствует

Chair in the bedroom can be both decorative and functional object intereraV interior bedrooms all different chairs began to be used more frequently, which during its existence managed to gain more popularity as the creation of the interior of the premises. Depending on the room size, the choice could be a set of chairs and […]

How to choose the bed covers in the bedroom: 10 photo tips for choosing

12 October 2017
Изображение отсутствует

Correctly chosen bedspread in the bedroom will serve to create an atmosphere of comfort and otdyhaSpalnaya room - a place where warmth and comfort are needed the most. They create the atmosphere of relaxation, the comfort zone, which saves you from everyday troubles. Because choose pieces of furniture and decor in the bedroom is not […]

Comfortable dressing system: 3 important parameters

12 October 2017
Изображение отсутствует

Modern planning of the apartments can not do without everything dressing room modern houses or apartments under construction or design provides space for everything a dressing room. Or at least an extra bed in the room for everything-in wardrobes, which can be mounted on their own or order has any of the finished projects. Wardrobe […]

Create a unique interior of the living room in a private home: photos and 5 popular styles

12 October 2017
Изображение отсутствует

In a large private house easier to create the desired design than kvartireObustroystvo living in a private home is a very important and responsible process. With the right approach, you can get a comfortable, practical and attractive atmosphere in the living room. To create the unique design of the room, you can use the most […]

Particulars of modern hallways narrow corridors: 3 Board design

12 October 2017
Изображение отсутствует

Before starting the narrow hallway arrangement should make it a drawing on paper, specify the location of the furniture layout of narrow corridor is not considered suitable, so the modification of premises is recommended, strictly following the advice of experienced designers. Thanks to the professional assistance possible to ensure that the design of the narrow […]

Proper design of the hallways in an apartment: Photo & Design

12 October 2017
Изображение отсутствует

Hallway should look perfect, because it is the hallmark of all kvartiryKoridor, the first thing guests see, his view must be representative and flawless. The task is not easy, besides, not every corridor boasts sufficient space. However, on a few square meters it is possible to organize original premises, which will be distinguished by its […]

Variants of the interior hallway: drywall finishes and 7 of its advantages

12 October 2017
Изображение отсутствует

Drywall - a unique material with which the hall can be changed to neuznavaemostiTak, for example, if come to grips with the ceiling surface and use demanded nowadays plasterboard with their hands may bring to the premises not only the style and order, but also ergonomics, practicality. So, with such a building material such as […]

Widening of the band due to redevelopment: 4 options

12 October 2017
Изображение отсутствует

If you decide to make alterations to his apartment, the first thing worth thinking about the nuances of the legality of the protsedurySegodnya many tend to blur the boundaries of the apartment. Many produce association rooms, due to which the expansion of the premises occurs. It is important to get to this permission, otherwise all […]

Zoning bedroom living room 16 square meters. m: the perfect interior

12 October 2017
Изображение отсутствует

Zoning bedrooms will help not only to plan the interior, but also make the room functional room of 16 m2, it is quite a good area, in order to realize all the design ideas into reality. Which is typical for the bedroom? It should be not only beautiful, but also comfortable, spacious, comfortable. Quite often, […]

Quiet and elegant green interior room: 30 photo

12 October 2017
Изображение отсутствует

The green color in the design of the living room will make the room comfortable and uyutnoyNastroenie in a single room is determined by the light and color, so green interior room, a photo of which is perfectly demonstrated it can be attributed to calming. A leisurely vacation, emotional conversations in the family circle, meeting […]

Comfortable and cozy design of the room: 5 interior

12 October 2017
Изображение отсутствует

Living - not only for a friendly meetings, but also for recreation, so you should strive to make it as comfortable The main goal of any repair and change of scenery is what you want to create a cozy and comfortable atmosphere. Each person has their own idea of ​​comfort and because the standard version […]

How to choose furniture for the hall: 3 criteria

12 October 2017
Изображение отсутствует

Properly chosen furniture for the hall will help you make the room more uyutnoyObstavlyaya interior room, you need to consider a lot of details, because this room is designed for recreation, sharing of time, receiving guests. It is important to correctly pick the furniture for decorating the living room, taking into account its overall style […]

Corner living room furniture: 8 core advantages

12 October 2017
Изображение отсутствует

Corner living room furniture is not only fill empty corners, but also enable efficient use of the surrounding prostranstvoUglovaya furniture for the living room is a great option for large spaces. Too little furniture will make finding a room burdensome and excessively transformed - it is easy to break. Common sense and an understanding of […]

Kitchen-living room: 8 design ideas

12 October 2017
Изображение отсутствует

Connect the kitchen and the living room will allow to realize the most daring design ideas and fantaziiSegodnya popular method of expanding the room is a combined kitchen and living room space. Kitchen-living room design allows dramatically change the layout of the apartment or house, to create a unique and original design that will please […]

Angled walls in the living room 5 benefits of modern models

12 October 2017
Изображение отсутствует

Corner wall for the living room - a practical option original mebeliOdnim of the most practical options of furniture for the living room walls are angular, they allow you to combine multiple items into one whole, due to this there is a significant space saving and interior acquires integrity. The modern market is full of […]

We do curtains of the wallpaper with your own hands

12 October 2017
Изображение отсутствует

Curtains are not only windows decor, as well as a dash in the character and personality domaNedavno ask this trend, as the curtains, made using rolled wallpaper. This article will explain in detail how do you make such curtains and what to combine them. Curtains of wallpaper - a new solution in the interior. They […]

How to choose a classic sofa for the living room: 5 criteria

12 October 2017
Изображение отсутствует

Sofa is an indispensable element of the living, so his choice to be suitable tschatelnoDivan is the centerpiece of the living room decoration in a classic style, which is why it put forward to the high demands. Classic sofa should not only be strictly maintained in the style of the room, but also be of […]

Vinyl wallpaper: 7 specific features and characteristics

12 October 2017
Изображение отсутствует

Vinyl wallpaper are popular among buyers, as represented by a wide assortimentomOtdelka walls with wallpaper has not lost its popularity. However, over time, change their production technology. Today, in the construction market are vinyl wallpaper with a variety of species characteristics. When deciding on gluing vinyl wallpaper is important to become familiar with the characteristics […]

Comfortable sofas in the room: 3 selection criteria

12 October 2017
Изображение отсутствует

Make the living room a comfortable and convenient, you can use the beautiful practical divanaZal in the apartment and the house - this is one of the most important rooms, a kind heart, here is the so-called family hearth. In addition, the hall can be, literally, be a hotbed. Many of today's residents of cities, […]

Create decorations for the living room: 3 rules of design art

12 October 2017
Изображение отсутствует

Make the living room a modern and unique is not difficult, the main thing - to choose the original dekorSuschestvuet an incredible amount of different ways to implement the design of the hall, and each of them is different in color, size of the room, the style. Dressing rooms will require a lot of time […]

Modern wall of the hall: many ideas and photos 30

12 October 2017
Изображение отсутствует

The modern design of the walls in the room will help create an atmosphere of harmony and uyutaSegodnya many are looking for a photo of modern walls in the room to make a radical change in the usual interior conversion. Making a living is no longer the preserve of fans of the classic design trends. […]

Design living in 16 square meters. M: The big ideas in small rooms

12 October 2017
Изображение отсутствует

To living area of ​​16 square meters. m looked harmoniously, the colors must be chosen correctly for the design and rationally arrange the furniture Not everyone knows that the small-sized living room - this is the real space for experiments. It is a mistake to believe that the beautiful designs and virtuoso performances need a […]

خزانة الجهاز في المدخل: 5 أفكار التصميم

12 October 2017
Изображение отсутствует

خزانة هي واحدة من قطع الأثاث التي يجب أن تكون موجودة في أي الرواق خلق تصميم ممر الشقة في بعض الأحيان ليس من السهل كما أنها يمكن أن تكون غير منتظمة الشكل، طويلة وضيقة أو قصيرة واسعة، ولكن إذا بذكاء نهج هذه المسألة، ثم التصميم هو أفضل ومريحة وجذابة في المظهر. مجموعة، والتي سيتم تنفيذها […]

اجتازت اختبار الزمن السقف المعلق ارمسترونغ: مزايا وخصائص

12 October 2017
Изображение отсутствует

علقت ارمسترونغ السقف مثالية للعندما تريد إخفاء أي عيوب أو أسقف الاتصالات الخفية وكان ارمسترونغ لسنوات عديدة تهيمن بقوة في المباني الإدارية والعامة. الأسباب كثيرة: أولا وقبل كل شيء، فرصة حقيقية لإخفاء أي عيوب أساسية جدا السقف وعقد (إخفاء) تحت سقف تقريبا أية اتصالات أو وجود منها، انكم تتفقون معي، هو لا يسر مع أي […]

العصرية والحديثة خلفية: بصمات الأصلية والقوام

12 October 2017
Изображение отсутствует

يتم عرض خلفيات الحديثة في مجموعة متنوعة من stilyahVybiraya ورق الجدران، والناس تريد أن تعطي أصالة الداخلية الخاصة بك ونكهة معينة. الأرستقراطية وسحرها، الذي يتحقق من خلال التصميم وسيجذب الكثير من الناس مع الذوق السليم. لأن بعض خلفيات غير قليل من اتجاه جديد في التصميم، وبعض لا أفهم تماما كيفية استخدامها بحيث لا تنتج الانطباع […]

تركيب الجدران الداخلية من اللوح: 7 إيجابيات التصميم

12 October 2017
Изображение отсутствует

الأقسام الداخلية من دريوال جبل بسهولة rukamiRano أو في وقت لاحق تواجه الجميع ليست مسألة بسيطة لكيفية إصلاح. وبطبيعة الحال، عندما الكبرى ترغب في إصلاح، وكيف يمكن أن يحدث تغييرا جذريا في منزل أو شقة لتغيير السقف، وتثبيت أرضيات جديدة، والجمع بين الغرفة، أو العكس بالعكس، لتقسيم غرفة كبيرة الى قسمين. الخيار الأخير هو بالتأكيد […]

6 مواد التي خلفية الطبيعي

12 October 2017
Изображение отсутствует

سوف خلفية طبيعية تناسب تقريبا أي intererNaturalnye خلفية كبيرة لتزيين المنازل والشقق والمكاتب. وهي تستخدم للصق على الاطلاق أي غرفة. أيضا، وورق الحائط الطبيعي يمكن دمجها مع بعضها البعض في التلوين والملمس، وكذلك ربط إلى أنواع أخرى من ورق الجدران والطلاء. خلفيات الطبيعية هي عملية بحيث حتى تزيين عجينة مرارا والأثاث. خلفيات من تكوين الطبيعي […]

تصميم تمديد البصرية للفضاء: السقوف معكوسة

12 October 2017
Изображение отсутствует

سقف معكوسة - هو دائما الحل مثيرة جدا للاهتمام، والذي يعطي الغرفة الصقل والسقوف krasotyZerkalnye غير عادية في القاعة وفي غرفة النوم، في الردهة وفي غرف أخرى يمكن أن تخلق تأثيرات بصرية غير عادية. عادة، فإن مثل هذا السقف بصريا يرفع سطح السقف الخام. وقال انه لا فقط تزيين الغرفة، ولكن أيضا يسمح لك لجعله […]

مزايا وخصائص السقوف الساتان

12 October 2017
Изображение отсутствует

الحرير السقف تبدو لطيفة جدا، أنيق والناس praktichnoMnogie يفضلون تثبيت الأسقف المعلقة المصنوعة من ألواح PVC. الألواح البلاستيكية لا تختلف فقط في اللون ولكن في الملمس. القوام الأكثر شيوعا هي الحرير ومعان. أيضا من أجل الانتهاء من السقوف وغالبا ما تستخدم ماتي لوحات PVC. كل فاتورة لديها عدد من المزايا والفوائد. لاختيار المواد المناسبة، تحتاج […]

ما السقوف الأفضل أن تفعل في الحمام: 4 إصدارات مختلفة

12 October 2017
Изображение отсутствует

عند اختيار سقف الحمام يجب الانتباه ليس فقط إلى ظهور المواد التي تريد استخدامها، ولكن أيضا على خصائصه، على وجه الخصوص، يتطلب vodostoykostVannaya الحمام نهجا خاصا لإصلاح. إذا الغرف الأخرى لديها متطلبات أساسا لظهور تواجه المواد، يتطلب الحمام الخصائص الوظيفية العالية للنسيج. الرطوبة ودرجة الحرارة آثار تسبب الطلبات المناسبة لنوعية المواد. ماذا السقف في الحمام […]

سقوف متوترة الداخلية 3D

12 October 2017
Изображение отсутствует

وتستخدم خدعة مثيرة للاهتمام من شأنها أن تساعد على تنويع intererDlya السقوف التشطيب على نحو متزايد قماش الضغوط - تكوين السائبة. ويمكن أن يكون لها لون مختلف والملمس. أسقف مصنوعة من ألواح من البلاستيك أو الأنسجة. تزيين السقف المعلق يمكن أن يكون التصميم 3D. تكوين الحجمي هو الحل للاهتمام، والتي سوف تساعد على تنويع الداخلية […]

أنواع سلالم الإطفاء: استعراض 3 أنواع

12 October 2017
Изображение отсутствует

يجب أن يكون الدرج النار ذات جودة عالية، يمكن الدرج دائمة وnadezhnoySegodnya المستخدمة تكون من أنواع مختلفة، ويتم إنشاؤها كما ومستوى مصمم خصيصا. ومن الجدير مزيد من التركيز قليلا على أنواع الهروب النار. المادة أيضا سوف نتحدث عن أنواع من الجهاز والوجهة. في أي مبنى، سواء داخل أو على واجهة النار بالضرورة الهروب (PL) يجب […]

السقف الأسود الأنيق في الداخل

12 October 2017
Изображение отсутствует

أسود سقف - حل التصميم العصري الرائع والأنيق intereraChtoby جعل التصميم الفريد من الغرفة ليست كافية لتطبيق خلفية مع الملمس مثيرة للاهتمام ونمط. انها تلعب دورا هاما السقف. كثير من الناس تستخدم لاستخدام الألوان الزاهية، وغالبا ما يكون ظلال الأبيض والأزرق وكريم الألوان. ولكن اليوم، والكثير من المواد الجديدة والحديثة التي تسمح لهذه التجربة ليس […]

الطلاء الجصي 4 ميزات تقليم

12 October 2017
Изображение отсутствует

بسرعة تحويل المناطق الداخلية من غرفة سيساعد دريوال، والتي يمكن بسهولة أن تكون مصبوغة في السطوح الجصي tsvetOtdelka المطلوب - وسيلة شعبية وبأسعار معقولة لتسمو الجدران والسقف. بعد تركيب ألواح الجبس لأصحاب المنازل والشقق هناك سؤال عن الانتهاء من السطح الزخرفية. دريوال اللوحة - وسيلة شعبية لطلاء السطح. لأداء هذه اللوحة بشكل صحيح، تحتاج إلى […]

Page 110 of 298« First...102030405060708090100...106107108109110111112113114115...130140150160170180190200210220...Last »
map